Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności mającą zastosowanie w firmie Studio Anny. Dokładne dane firmy będącej administratorem danych osobowych, to Studio Anny Anna Kamińska, ul. Aleksandra Dulin’a 12/17, 80-180 Gdańsk, nr NIP 9570862223. Niniejsza polityka prywatności jest wynikiem przeprowadzonej analizy przetwarzania danych osobowych przez firmę Studio Anny. Poniżej prezentuję listę sposobów przetwarzania danych osobowych w firmie. Dla każdego sposobu został określony cel przetwarzania danych oraz forma zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego z Klientem, zapisuję numer telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem Klienta w książce adresowej telefonu komórkowego w celu ponownego kontaktu z Klientem. Telefon komórkowy, w którym przechowuję kontakty jest zabezpieczony hasłem przed nieuprawnionym dostępem.
 2. W przypadku kontaktu mailowego z Klientem, adresem kontaktowym jest kontakt@studioanny.pl. Cała korespondencja mailowa jest przechowywana w serwisie ovh.pl (którego właścicielem jest spółka OVH Sp. z o.o. z adresem ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, wpisana do KRS pod numerem 0000220286, posiadająca NIP: 899-25-20-556). Dostęp do poczty jest zabezpieczony hasłem. Dodatkowo, każde połączenie z serwerem pocztowym jest szyfrowane protokołem SSL. Oba te środki zabezpieczają korespondencję mailową przed nieuprawnionym dostępem.
 3. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, korzystam z dwóch serwisów społecznościowych: facebook.com (mój profil jest dostępny pod adresem facebook.com/studioannypl) oraz instagram.com (mój profil jest dostępny pod adresem instagram.com/studio_anny). Oba te serwisy umożliwiają kontakt ze mną poprzez komentarze pozostawione pod wpisami. Dodatkowo facebook.com umożliwia kontakt przez wiadomości bezpośrednie. W ramach tego kontaktu, Klient pozostawia widoczny swój identyfikator w systemie społecznościowym. Identyfikatorem tym może być na przykład imię i nazwisko. Dane te służą tylko do kontaktu z Klientem. Jeżeli Klient chce te dane usunąć – może to zrobić z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów społecznościowych.
 4. W przypadku zakończenia realizacji usługi bądź sprzedaży towaru, wystawiam fakturę. W tym celu zbieram minimalny zestaw danych wymaganych do wystawienia poprawnej faktury: imię, nazwisko oraz adres w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna bądź nazwę firmy, adres oraz NIP w przypadku, gdy Klientem jest firma. Do wystawienia faktury wykorzystuję aplikację internetową infakt.pl (której właścicielem jest spółka Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP: 9452121681).
 5. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności, mogę poprosić Klienta o zgodę na udostępnienie wizerunku na stronie internetowej studioanny.pl oraz na moich profilach społecznościowych: facebook.com/studioannypl i instagram.com/studio_anny. Nigdy nie publikuję wizerunku bez zgody Klienta. Klient może wyrazić zgodę na publikację wizerunku drogą mailową. Co ważne, w dowolnym momencie Klient ma prawo do wycofania takiej zgody. W tym przypadku, proszę o kontakt na adres kontakt@studioanny.pl.
 6. Strona internetowa studioanny.pl wykorzystuje pliki cookie. W szczególności wykorzystuje je do śledzenia ruchu na stronie z wykorzystaniem serwisu Google Analytics. Nigdy nie wykorzystuję tych danych do powiązania konkretnych odwiedzin na stronie z konkretną osobą. Wykorzystanie tych danych ma charakter anonimowy i statystyczny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, proszę o nie korzystanie ze strony internetowej studioanny.pl.

Postanowienia ogólne.

 1. Dane osobowe pozyskane drogą telefoniczną, mailową bądź poprzez media społecznościowe są przetwarzane w celu kontaktu z Klientem. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 2. Nie przekazuję żadnych danych osobowych stronom trzecim poza serwisami wymienionymi w niniejszej polityce prywatności.
 3. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu przechowywania Twoich danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem kontakt@studioanny.pl.
 4. Jeżeli chcesz usunąć swoje dane osobowe, proszę o kontakt pod adresem kontakt@studioanny.pl.
 5. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2018 roku.

Anna Kamińska